ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΖΑΡΙΦΗΣ  Επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ
GEORGE K. ZARIFIS  Assistant Professor AUTH

Επίκουρος καθηγητής
Α.Π.Θ

General Information for Incoming Students

The Aristotle University of Thessaloniki develops a variety of co-operation programmes with notable number of European Institutions of Higher Education. More precisely, it cooperates with approximately 500 European Institutions within the framework of Lifelong Learning Programme (LLP). The Aristotle University of Thessaloniki accepts only exchange students from partner Universities with which there is a signed bilateral agreement. This information can be obtained by contacting the International Relations Office of the partner University. In preparing for studies at the Aristotle University of Thessaloniki within the framework of a LLP/Erasmus bilateral agreement, students should know the following:

Courses at the Aristotle University of Thessaloniki are normally taught in Greek. However, there are courses in other languages too, especially at the Foreign Language Faculties, Faculty of Law (courses in English, French and German language), School of Journalism & Mass Communication, and School of Economics. In all the other cases, there are special arrangements for LLP/Erasmus students, such as assignment of essays in English with the use of English bibliography in small group of students.  

Information concerning courses and other academic matters can be obtained at the web site of the University www.auth.gr

The academic calendar provides a framework for the educational programme and determines the pattern of campus life. There are two semesters each lasting 13 weeks.

Contracts are as a rule allocated and must be accepted for full semesters.

 • Autumn term: 1 October - 31 January.
 • Spring term: 1 March - 31 May.
 • Examination period: February and June.        

It is possible to terminate a contract before it expires by giving notice on a special form. Special deadlines must be observed.

Students who have been selected by their home Institution to study at the Aristotle University of Thessaloniki as LLP/Erasmus exchange students have to:

1) fill in the following:

 • Student Application form,
 • Learning Agreement,
 • Housing Application form,
 • Linguistic Integration form (if interested) and send them by mail, fax, or e-mail to the Department of European Educational Programmes.

2) be issued a certificate from their home University stating that they have been selected under the LLP/Erasmus programme. This certificate is necessary for their registration.

The forms and details on the registration procedure are available for downloading through the European Programmes Department at: http://www.eurep.auth.gr

Registration Procedure

Before arrival

Students, who have been selected by their home Institution to study at the Aristotle University of Thessaloniki as LLP/Erasmus exchange students, have to apply on-line at: https://eurep-online.ad.auth.gr/moveonline/incoming/.

Application for an international mobility at our Institution is only possible by use of the online application form, available on the above mentioned website, under "My application".

Upon arrival

Upon arrival all incoming students have first to register at the Erasmus Office where they will obtain the “Certificate for the Admission as an Exchange student”. After that, they can be enrolled at the School they have been accepted. The documents needed for the enrollment of exchange students at the Secretariat of their Faculty are the following:

 1. 2 photographs
 2. the “Certificate for the admission as a LLP/Erasmus student” issued by the Erasmus Office of Aristotle University of Thessaloniki.

The School’s Secretariat will provide students with the following:

 • a Student Academic Identification Card which gives right of access to libraries, sport facilities and gives a 25% reduction in the fares of all means of transport (rail, bus, airplane);
 • a student medical care booklet which gives free full medical care, including medication and hospitalization. This booklet is only provided to students from non EU counties.

Students originating from an EU Country who have the European Health certificate may be covered by the Social Security Institution (IKA) http://www.ika.gr/en/home.cfm or may visit any public hospital.

European Credit Transfer System - ECTS

ECTS is part of the ΕRASMUS Programme (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) and its aim is to promote the processes of recognition of study among cooperating institutes in Europe. It was first used in the academic year 1992-93, and it enables students to recognize the part of their studies that was realized in universities abroad.

More specifically, ECTS is a system for the transfer of credits among European Universities. This is achieved through the support of transparency in their study programmes and student achievements. ECTS reflects the content, structure, equivalence and correspondence of academic programmes, which are quality criteria for University Institutes participating in the programme and defined by the latter in such a way as to create appropriate conditions for cooperation agreements.
ECTS credits of each course reflect or correspond to the workload (theory, laboratories, seminars, projects, examinations) required from the student for the successful completion of the course. That is, ECTS is based on the total workload of the student, and is not limited to course hours.
The basic ECTS principles are as follows:

 1. Credits are distributed to courses in such a way as the workload of one academic year corresponds to 60 credits.
 2. 60 ECTS credits equal studies of two semesters (30+30) or three quarters (20+20+20).
 3. Universities have to organize a full course programme offered to foreign students, including the number of credits corresponding to each course.
 4. Before departure of the outgoing student for a foreign country, the home institution will have to sign a “learning agreement” with the host university and the student. The agreement will clearly describe the student’s programme of study abroad and will be accompanied by a Transcript of Records, which will document the academic performance of the student.
 5. The host university will provide the student with a Transcript of Records for all courses they attended successfully abroad, which will also record the credits for each course.
 6. The home institution will have to recognize the courses and corresponding credits gained by students during their stay at the cooperating foreign institutions, so that these credits replace the credits gained from the home university during an equal period of study.

In Aristotle University of Thessaloniki the ECTS is applied to all schools.
For more information you can visit the following website:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_en.html

Diploma Supplement

In 2012 the Aristotle University of Thessaloniki was awarded the Diploma Supplement Label from the the European Commission.

The Diploma Supplement is a personal document attached to a higher education degree,  in order to make it easier for third persons – particularly persons in another country – to understand what the diploma means in terms of knowledge and competences acquired by its holder.

The Diploma Supplement was designed by UNESCO and the Council of Europe and was adopted by the European Parliament in 2004 (Decision No 2241/2004/EC on a single Community framework for the transparency of qualifications and competences). The Diploma Supplement is a document which provides information on the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual who holds the original degree to which the DS is attached. It is free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. The Diploma Supplement:

 •     does not replace the original degree;
 •   does not give any entitlement to formal recognition of the original diploma by academic authorities of other countries.

The Diploma Supplement was established in article 15 of Law 3374 (Government Gazette A 189/02.08.2005) on “Quality Assurance in Higher Education – Transfer and Accreditation System – Diploma Supplement”.

The Diploma Supplement is issued automatically by all AUTh Faculties and Schools upon completion of a course of studies, free of charge, in both Greek and English.

Useful Links

Γενικές Πληροφορίες για Εξερχόμενους Φοιτητές

Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα με τα οποία έχω συνάψει συμφωνίες στο πλαίσιο του Προγράμματος Κινητικότητας ERASMUS Plus (2014-2020/21) για σπουδές και στα οποία μπορούν να μετακινηθούν ανά έτος σπουδών κατά μέγιστο 47 φοιτητές και φοιτήτριες προπτυχιακού (Π), μεταπτυχιακού (Μ) ή διδακτορικού (Δ) επιπέδου είναι τα εξής: (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συμφωνίες με τα ιδρύματα της Ελβετίας με κόκκινο αστερίσκο είναι ανενεργές μέχρι νεωτέρας ύστερα από απόφαση του ΤΕΕΠ και βάσει της σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω της εφαρμοζόμενης πολιτικής από μέρους της Ελβετίας).

 #
 ΙΔΡΥΜΑ
 ΧΩΡΑ
 ΘΕΣΕΙΣ
 ΜΗΝΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ
1
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2
10
Π, Μ
2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2
6
Π,Μ,Δ
3
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2
6
Π, Μ
4
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2
6
Π,Μ,Δ
5
 ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1
 6
 Π,Μ,Δ
6
ΔΑΝΙΑ
2
6
Π,Μ,Δ
7
ΕΛΒΕΤΙΑ
1
6
Π,Μ,Δ
8
ΕΛΒΕΤΙΑ
2
6
Π,Μ,Δ
9
ΕΣΘΟΝΙΑ
2
6
Π,Μ,Δ
10
ΙΤΑΛΙΑ
1
6
Π,Μ,Δ
11
ΙΤΑΛΙΑ
2
6
Π,Μ,Δ
12
ΙΣΠΑΝΙΑ
2
9
Π
13
KYΠΡΟΣ
1
5
Μ,Δ
14
 ΛΕΤΟΝΙΑ
2
 6
 Π,Μ,Δ
15
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
2
5
Π,Μ,Δ
16
ΠΟΛΩΝΙΑ
2
 5
Π,Μ,Δ
17
 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
2
6
Π,Μ,Δ
18
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
2
6
Π,Μ,Δ
19
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
2
6
Π,Μ,Δ
20
ΣΟΥΗΔΙΑ
2
6
Π,Μ,Δ
21
ΤΟΥΡΚΙΑ
2
6
Π
22
ΤΟΥΡΚΙΑ
1
6
Π,Μ,Δ
23
ΤΟΥΡΚΙΑ
2
10
Π,Μ,Δ
24
ΤΟΥΡΚΙΑ
5
5
Π,Μ,Δ
25
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
1
9
Π,Μ,Δ
Προτού προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκειμένου να αποφύγετε μελλοντικά προβλήματα κατά τη μετακίνησή σας, είναι σημαντικό να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω (αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων):
 • Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι:
1. Εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιδρύματος κατόχου του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.
2. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP).
3. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα.
 • Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένος φοιτητής στο τρίτο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο. Φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές ως προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες, δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και πάλι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus για Πρακτική Άσκηση (Erasmus Placement): http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=el&rm=2&mn=20
 • Την απόφαση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus θα πρέπει να την πάρετε αφού πρώτα συζητήσετε με τους κηδεμόνες σας και τους εξηγήσετε όλες τις παραμέτρους του προγράμματος. Αυτή η ενημέρωση είναι αναγκαία καθώς η χρηματοδότηση την οποία θα πάρετε από το πρόγραμμα αποσκοπεί μόνο στη συμβολή στα έκτακτα έξοδα θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής και επομένως δεν θα επαρκεί για να καλύψει όλες τις ανάγκες σας.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά, όσο και για την επικοινωνία ανάμεσα σ' εσάς, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και με το Πανεπιστήμιο υποδοχής σας είναι η ύπαρξη προσωπικού ιδρυματικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον οποίο και θα προμηθευτείτε από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του Α.Π.Θ.
 • Θα πρέπει να φροντίσετε να είστε πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τα πανεπιστήμια που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με το ΑΠΘ και τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων στα οποία επιθυμείτε να μετακινηθείτε.
Πιο συγκεκριμένα γι' αυτό το σκοπό:
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, όπου θα βρείτε την κατάσταση των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων αλλά και όλες τις σημαντικές ημερομηνίες που αφορούν τις περιόδους υποβολής των αιτήσεων.
2. Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων που επιθυμείτε να μετακινηθείτε ή επικοινωνείτε ηλεκτρονικά μαζί τους, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προσφερόμενα μαθήματα που έχουν συγγενές γνωστικό αντικείμενο με αυτά του προγράμματος σπουδών σας στο ΑΠΘ καθώς για οποιαδήποτε ειδικότερα κριτήρια μπορεί να θέτει το Ίδρυμα Υποδοχής για την τελική αποδοχή της αίτησής σας.
3. Επικοινωνήστε με τον Συντονιστή ECTS του Τμήματος προκειμένου να σας παρέχει οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή υποστήριξη στο πλαίσιο της παραπάνω αναζήτησης.
Προτού καταθέσετε αίτηση για τις κενές θέσεις, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στα Ιδρύματα Υποδοχής στα οποία ενδιαφέρεστε να μετακινηθείτε. Επιπλέον εάν έχετε ήδη επιλεγεί κατά την αρχική φάση, δεν έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε νέα αίτηση για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για την μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Σπουδές, διαθέτει δύο σκέλη:
 • Την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία θα βρείτε στον ιστοχώρο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Η Αίτηση Εκδήλωσης πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια καθώς τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσετε θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας τόσο για την επικοινωνία μαζί σας όσο και για τη χρηματοδότησή σας. Στην αίτηση έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε έως τρεις επιλογές πανεπιστημίων με τα οποία έχει συνάψει διμερή συμφωνία το Τμήμα/Σχολή σας. Ως προς το τεχνικό μέρος της συμπλήρωσης της αίτησης, σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μόνο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος διαθέτει την αρχή πιστοποίησης του Α.Π.Θ. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης πιστοποίησης μπορεί να γίνει από τον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.pki.auth.gr/trust.php στον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή ή διαφορετικά μπορείτε να επισκεφθείτε κάποια από τις νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών του Α.Π.Θ. προκειμένου να υποβάλετε την αίτησή σας.
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, βάσει του υποδείγματος 
2. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2), στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής, ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας, που να ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο από το Ίδρυμα Υποδοχής επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.

Σας επισημαίνεται ότι τόσο τη γλώσσα διδασκαλίας, η οποία μπορεί να διαφέρει από την ομιλούμενη γλώσσα στη χώρα υποδοχής, όσο και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων Υποδοχής.
Μετά από τη κατάθεση των παραπάνω εντύπων, επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή την ιστοσελίδα του Τμήματος, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται ανά Τμήμα και προωθούνται στο Συντονιστή ECTS κάθε Τμήματος/ Σχολής προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Κατά τη διαδικασία αυτή ο Συντονιστής ECTS σε συνεργασία με τους  υπεύθυνους των Διμερών Συμφωνιών λαμβάνουν υπόψη τους τη σειρά προτεραιότητας των πανεπιστημίων που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας σε συνδυασμό με τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης
 1. Συμπλήρωση του 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων που αναλογούν στο διάστημα μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης.
 2. Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής.
 3. Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί έχουν προτεραιτότητα έναντι προπτυχιακών φοιτητών).
 4. Έτος εισαγωγής (δεν προτιμούνται οι "λιμνάζοντες" φοιτητές).
 5. Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης.
 6. Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων).
 7. Βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής
 8. Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα.

Η σειρά των παραπάνω κριτηρίων είναι τυχαία, η ιεράρχηση/μοριοδότησή τους καθορίζεται από το Τμήμα και είναι με σαφήνεια δημοσιοποιημένη στον ιστότοπο του Τμήματος. Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι οι φοιτητές, που τελικά θα μετακινηθούν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η περίοδος σπουδών θα θεωρείται επιτυχής όταν αποδεικνύεται η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων, η συμμετοχή στις προβλεπόμενες μορφές αξιολόγησης (εξετάσεις γραπτές ή προφορικές/αξιολόγηση εργασιών κλπ) και η απόκτηση ενός ελάχιστου 20% επί των συνολικά δηλωθέντων ECTS μονάδων (δηλ. 6 ECTS μονάδες για ένα ακαδ. εξάμηνο και 12 ECTS μονάδες για ένα ακαδ. έτος). Επιπλέον στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών για την χρηματοδότηση των φοιτητών για το πρόγραμμα Erasmus+, ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με νέα πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι υποχρεωτική η υποβολή διαδικτυακού (on-line) τεστ αξιολόγησης του επιπέδου της γλώσσας που θα χρησιμοποιηθεί για τις σπουδές ή την πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. 

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων αλλά και του Τμήματος γίνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των σχετικών καταστάσεων από τον Συντονιστή ECTS του Τμήματος και τον έλεγχο και την επεξεργασία τους από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Σε περίπτωση οποιουδήποτε λάθους στις αναρτώμενες καταστάσεις των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Στη συνέχεια το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προχωρεί στην ενημέρωση τόσο του Ιδρύματος Υποδοχής όσο και των επιλεγμένων φοιτητών σχετικά με την υποψηφιότητά τους με αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η επιλογή σας από το Τμήμα δε σημαίνει την αυτόματη και υποχρεωτική επιλογή σας από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Κάθε Ίδρυμα Υποδοχής θέτει κάθε ακαδημαϊκό έτος τα δικά του κριτήρια επιλογής και βασιζόμενο σε αυτά και στις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει προχωρά και αυτό με τη σειρά του στην αξιολόγηση της αίτησης που θα τους στείλετε. Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου προέλευσης, κυμαίνεται από τρεις έως και δώδεκα μήνες και αναγνωρίζεται πλήρως: το Ίδρυμα Προέλευσης δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης) σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Προέλευσης, ακόμη και εάν το περιεχόμενο δεν ταυτίζεται απολύτως. Οι φοιτητές πρέπει να ενημερώνονται για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τα οποία θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό και να ετοιμάζουν τη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement), η οποία υπογράφεται από κοινού από το Ίδρυμα Προέλευσης και το Ίδρυμα Υποδοχής. Μετά το τέλος της περιόδου το Ίδρυμα Υποδοχής οφείλει να χορηγήσει στον εισερχόμενο φοιτητή και στο Ίδρυμα Προέλευσης αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση του προσυμφωνημένου προγράμματος σπουδών και όπου θα αναγράφονται η τοπική βαθμολογία του φοιτητή, οι πιστωτικές μονάδες ECTS και η κατάταξη της βαθμολογίας του σε σχέση με εκείνες των υπόλοιπων συμφοιτητών του. 
Για ζητήματα αναγνώρισης και αντιστοίχισης μαθημάτων, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο αρμόδιος ECTS Coordinator (οι επιμέρους διδάσκοντες δεν εμπλέκονται καθόλου σε αυτήν τη διαδικασία). Στο Ίδρυμα Υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κτλ. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές επιβαρύνσεις για δαπάνες, όπως ασφάλιση, συνδρομή σε φοιτητικούς συλλόγους, χρήση διαφόρων ειδών εξοπλισμού, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, προϊόντα εργαστηρίου κτλ., εξίσου με τους λοιπούς φοιτητές. Τυχόν καταβαλλόμενες εθνικές υποτροφίες και δάνεια εξακολουθούν να καταβάλλονται πλήρως στους εξερχόμενους φοιτητές.